PHU RENER
 
   Home      Konferencje


Warszawa, dn. 8 maja 2017 r.

 
ZAPROSZENIE
 
Mamy zaszczyt zaprosić Państwa do wzięcia udziału w IX edycji konferencji z cyklu Finance Call Center Forum zatytułowanej:
 

„Wyzwania ery bankowości cyfrowej”,

 
organizowanej przez Radę Bankowości Elektronicznej Związku Banków Polskich we współpracy z firmą RENER.
 
Konferencja odbędzie się w dniach:

6-7 czerwca 2017 r.

w Hotelu Mercure Warszawa Centrum

przy ul. Złotej 48/54
 

Tegoroczna edycja Finance Call Center Forum podejmie tematykę wpływu trendu cyfryzacji i digitalizacji na branże finansową, zwróci uwagę na wyzwania i ryzyka z jakimi mierzą się banki w nowej, cyfrowej rzeczywistości.

Szerokie wykorzystanie coraz bardziej nowoczesnych technologii staje się faktem, powoduje zmiany i wprowadzanie nowych sposobów i form pozyskania i obsługi klienta. Digitalizacja wymusza nowe spojrzenie na procesy biznesowe i kształt oferty bankowej. Zmiany regulacyjne z jednej strony otwierają się na nowoczesne technologie ale z drugiej jednak wprowadzają dodatkowe mechanizmy kontrolne oraz granice dla cyfrowej obsługi klienta. Zdalna sprzedaż produktów i usług bankowych zaczyna w głównej mierze opierać się o stosowanie wiarygodnych metod identyfikacji i uwierzytelnienia tożsamości klienta oraz zapewnienia bezpiecznego środowiska zawierania transakcji na odległość. W cyfrowym i multikanałowym świecie reakcja banków na zainteresowanie klienta, zgłoszenie nieprawidłowości lub próbę wyłudzenia mierzona jest w minutach. Wszystkie te elementy wpływają zarówno na zwiększenie roli i zakresu działania jednostek Contact Center jak i na transformację ich postrzegania w organizacji.  Cyfrowa transformacja społeczeństwa to już nie przyszłość ale fakt i musimy być na nią przygotowani.

Gośćmi specjalnymi FCCF 2017 będą:

 • dr Maciej Kawecki – przedstawiciel Ministra Cyfryzacji, który przedstawi kwestie związane z unijną i krajową reformą ochrony danych osobowych ze szczególnym uwzględnieniem jej wpływu na budowania relacji z klientem w kanałach zdalnych;

 • Tomasz Wiśniewski – przedstawiciel First Ukrainian Bank – Ukraina, który omówi Sprzedaż produktów finansowych w kanale zdalnym w krajach regionu CIS, przedstawi wyzwania oraz dobre praktyki  w tym zakresie.

W  czasie dwóch dni Forum nasi prelegenci między innymi:

 • przedstawią wpływ regulacji RODO na rozwój relacji z klientami w kanałach zdalnych,

 • zaprezentują możliwości zawierania i procesowania umów zdalnie, przy pomocy podpisów cyfrowych,

 • przekonają nas, że poprzez kanały zdalne czy media społecznościowe można także budować długotrwałe relacje z klientami,

 • podzielą się doświadczeniami w zakresie przeciwdziałania cyberprzestępstwom, szczególnie poprzez właściwe przygotowanie  pracowników pierwszej linii komunikacji z klientami.

Partnerzy FCCF przedstawią praktyczne aspekty korzystania z biometrii w czasie rzeczywistym oraz wykorzystanie jej do zdalnego zawierania umów z klientami.

Na bazie dotychczasowych doświadczeń przewidziano dwa bloki warsztatowe po 90 minut. Uczestnicy konferencji będą mogli wziąć aktywny udział w grupach tematycznych:

 • Zdalne zawieranie umów - Systemy autoryzacji biometrycznej w praktyce i jej wpływ na procesy w Contact Center;

 • Robot w roli istotnej? Czyli, jak działa automatyzacja procesów w Contact Center.

Podczas konferencji chcielibyśmy zachęcić Państwa do aktywnego włączenia się w dyskusję, z której wnioski pozwolą zbudować nową jakość w kanale telefonicznym, niezbędną do uwzględnienia w wizji i strategii banków, w których Contact Center odgrywa kluczową rolę jako kanał sprzedaży i obsługi klienta.

Dodatkowo zachęcamy Państwa do wzięcia udziału w dodatkowym panelu dyskusyjnym pod znamiennym tytułem: „Dzień dobry! Tu Wirtualny Agent, w czym mogę pomóc?”.

Konferencja skierowana jest do:

 • Dyrektorów Call i Contact Center, Departamentów i Biur Obsługi Klienta;

 • Menedżerów Call i Contact Center;

 • Dyrektorów ds. Sprzedaży i Marketingu, Dyrektorów ds. CRM, Dyrektorów IT;

 • Menedżerów ds. Marketingu i Rozwoju i Komunikacji z Klientem z sektora bankowego, finansowego, firm telekomunikacyjnych oraz innych firm wykorzystujących w swoich strukturach kanał telefoniczny:

- jako kanał informacyjny,

- do oferowania produktów i usług,

- do czynności wspierających sprzedaż,

- w celach transakcyjnych,

- jako narzędzie opieki posprzedażowej.

Mamy nadzieję, że nasze zaproszenie spotka się z Państwa zainteresowaniem i dołączą Państwo do grona uczestników Konferencji. Zachęcamy do zapoznania się z agendą konferencji, która jest dostępna pod adresem: http://fccf.eu/agenda.php (www.fccf.eu w zakładce „AGENDA”)

Szczegółowe informacje nt. planowanego wydarzenia są dostępne na stronie internetowej ZBP www.zbp.pl (O Bankach -> Działalność – Działalność w obszarze systemu płatniczego i bankowości elektronicznej -> Rada Bankowości Elektronicznej -> Konferencje), http://zbp.pl/dla-bankow/zespoly-rady-i-komitety/podaj-nazwe/rada-bankowosci-elektronicznej/konferencje oraz na stronie internetowej Konferencji: www.fccf.eu.

Elektronicznej rejestracji udziału w Konferencji można dokonać za pośrednictwem formularza zgłoszeniowego zamieszczonego na stronie internetowej dedykowanej temu wydarzeniu pod adresem: http://fccf.eu.

Wszelkich dodatkowych informacji udzieli Państwu:

 
Organizatorzy FCCF 2017