Strona główna Agenda forum Prelegenci Rejestracja Materiały do pobrania
 

 
Szanowni Państwo,

wielu ekspertów oraz obserwatorów rynku usług finansowych zadaje sobie pytanie: jak wygląda dziś polska rzeczywistość Call Center? Nie brak opinii, że polskie Call/Contact Center funkcjonujące w sektorze finansowym są bardzo dynamicznie rozwijające się ale jednocześnie nieprzewidywalne, odznaczają się własną specyfiką i podobnie jak polska gospodarka dobrze radzą sobie w warunkach kryzysu zmieniając swój charakter szybko, dostosowują się do nowych realiów i oczekiwań.

Według zaprezentowanego, w marcu 2013 r., przez Franka Verkinderena z ECCO, „Europejskiego Benchamrku Contact Center” rynek Call Center w Europie obejmuje 2.406.800 pracowników. W Polsce liczy on ok. 78.000 osób. W Europie średni wskaźnik wzrostu zatrudnienia wynosi 4,6%, czyli ok. 50 tys. osób rocznie znajduje zatrudnienie w Call Centrach. Wart podkreślenia jest jeszcze fakt, że w naszym kraju mamy do czynienia z jedną z najbardziej rozwiniętych technologicznie branż Call Center w Europie.

W ocenie ekspertów rozwój technologiczny jest najbardziej widoczny w bankowości i w ubezpieczeniach, ale czy wszystko co posiadamy wykorzystujemy optymalnie?
Czy nasze inwestycje uwzględniają realia rynkowe oraz potrzeby i typy Klientów (zmiana pokoleniowa)?
Czy zarządzamy efektywnie środkami przeznaczonymi na rozwój tego obszaru?
Czy planując działania na najbliższe lata w obszarze Contact Center analizujemy trendy światowe i lokalne?

Na bazie naszych doświadczeń, obserwacji i analiz trendów prowadzonych przez ekspertów z sektora finansowego chcemy kontynuować dialog środowiska nt. bieżącej sytuacji oraz przyszłości Call/Contact Center na rynku polskim, który wspólnie kreujemy. Właśnie dlatego z inicjatywy Forum Contact Center, funkcjonującego w ramach Rady Bankowości Elektronicznej ZBP chcemy Państwa zaprosić do udziału w drugim jednodniowym spotkaniu ekspertów w ramach Konferencji:

II Finance Call Center Forum
– nowe perspektywy na rynku usług finansowych 2013-2015

organizowanej przez Radę Bankowości Elektronicznej Związku Banków Polskich oraz RENER
Konferencja odbędzie się w dniu

22 października 2013 r.
Hotel Mercure (dawnej Hotel Holiday Inn)
– sale: Scherzo i Ballada – I p.
ul. Złota 48/54, 00-120 Warszawa

Dzięki zastosowaniu nowoczesnej technologii uczestnicy Konferencji będą mogli, w trakcie każdej zaplanowanej interaktywnej sesji, wyrażać swoją opinię i zabierać głos w dyskusji. Taka formuła będąca nowością na polskim rynku konferencji znalazła uznanie wśród uczestników naszego ubiegłorocznego,

pierwszego wydarzenie z tego cyklu. Dlatego też i w tym roku gorąco zachęcamy ekspertów – przedstawicieli z Państwa Instytucji do wzięcia udziału w dialogu oraz formułowania ocen i opinii na temat kwestii poruszanych podczas wystąpień.

Konferencja jest dedykowana: Dyrektorom, Menadżerom Call i Contact Center, Dyrektorom i Menadżerom IT, yrektorom i Menadżerom ds. sprzedaży i Marketingu, oraz ds. programów CRM sektora bankowego, finansowego, telekomunikacyjnego i innych organizacji, dla których kanał telefoniczny jest kluczowym elementem szeroko rozumianej obsługi klienta. Specjaliści światowej klasy przybliżą Państwu najnowsze trendy rozwoju Call Centers na rynku polskim i pomogą znaleźć odpowiedzi na wiele pytań postawionych podczas Konferencji. Jesteśmy przekonani, że niniejsze wydarzenie będzie dla Państwa źródłem cennej wiedzy i miejscem wymiany doświadczeń.

W załączeniu agenda Konferencji oraz formularz zgłoszeniowy.

Opłata z tytułu uczestnictwa w konferencji wynosi:
- 800,- PLN + 23% VAT za pierwszą osobę wskazaną w zgłoszeniu,
- 700,- PLN + 23% VAT za drugą i kolejną osobę wskazaną w tym samym zgłoszeniu.

Agenda, informacje o prelegentach oraz formularze zgłoszeniowe (w wersji Word i pdf) dostępne są również na stronie internetowej Związku Banków Polskich pod adresem: http://zbp.pl/dla-bankow/zespoly-rady-i-komitety/podaj-nazwe/rada-bankowosci-elektronicznej/konferencje.

Elektronicznej rejestracji udziału w Konferencji można dokonać za pośrednictwem formularza zgłoszeniowego zamieszczonego na stronie internetowej RENER pod adresem: http://phurener.pl/call_center_forum_2013 w zakładce "REJESTRACJA".

Formularz zgłoszeniowy w formacie pdf wraz z potwierdzeniem dokonania wpłaty proszę przesłać w terminie do dnia 15 października 2013 r. do RENER - na adres e-mail: konferencje@phurener.pl, bądź faksem pod numer: (22) 41-25-737.

Liczba miejsc jest ograniczona i decydować będzie kolejność zgłoszeń! Uczestnicy Konferencji otrzymają potwierdzenie udziału po zakończeniu okresu rekrutacji tj. po 15 października 2013 r.


Życzymy wielu sukcesów biznesowych,

Rada Bankowości Elektronicznej ZBP
RENER

 
    
 Copyright
   
Finance Call Center Forum - strona główna